รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

หมวดหมู่ :  รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

รายการพุธเช้า....ข่าวสพฐ ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเด็นเด่นประจำสัปดาห์นี้ (2:12)▶VTRศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (8:01)▶เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู -การประชุมเชิงวิชาการโรงเรียนร่วมพัฒนา พลังขับเคลื่อนจากภาคเอกชน (Partnership School) -การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลร่วมกับคณะรัฐมนตรี ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 -ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -การเปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 -แสดงความยินดีกับทีมหุ่นยนต์ และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก (28:09)▶นักเรียนไทยคว้ารางวัลแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Robotic Olympiad 2018 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีน (44:03)▶การรายงานเหตุการณ์และการติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร / ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (54:24)▶อ่านออกเขียนได้ สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐาน -------------------------------------------------------------- ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร เสนอแนะ แจ้งผลการรับชม ช่อง OBEC Channel ผ่าน Application LINE พิมพ์ค้นหา @obecchannel ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดช่อง OBEC Channel บนสมาร์ทโฟน หรือแท็บแล็ต ในระบบปฏิบัติการ ios หรือ android ผ่าน Application " OBEC TV "

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )