สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 28 กค 58

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

อบรมการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา School MIS วันที่ 28 กค 58

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )