[ย้อนหลัง]การประชุมทางไกล "ชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการ 3 ประเด็นหลักฯ"

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แนวทางขับเคลื่อนนโยบาย การรับนักเรียน โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )