(ย้อนหลัง) ประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในรร.ขยายโอกาสและรร.มัธยมขนาดเล็ก

หมวดหมู่ :  CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

(ย้อนหลัง) ประชุมทางไกล สำรวจความต้องการใช้ DLTV ในรร.ขยายโอกาสและรร.มัธยมขนาดเล็ก

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )