เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 42/2564 [Part 1/3] วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 42/2564 [Part 1/3] วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )