สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ภาษาอังกฤษป.6 Greeting and Leaving

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษป.6 Greeting and Leaving

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )