(ย้อนหลัง)รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 18/2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

▶เลขาธิการพบเพื่อนครู -โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยระบบนวัตกรรม KKU Smart Learning -รมว.ศธ.ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีนเต็มรูปแบบ รร.แก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น -การเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2561 -โครงการห้องเรียนดนตรีในโรงเรียนพื้นที่ จชต. และ ในภูมิภาคต่าง ๆ ▶โครงการสานพลังประชารัฐ ▶การขับเคลื่อนงานวิชาการ ปีการศึกษา 2561 (สวก.) ▶เปิดเทอมสร้างสุข "ให้ความรักก่อนให้ความรู้" (สนก.) ▶โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) (กพร.)

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )