รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 13 กันยายน 2564 - ศธ.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ศธ.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )