สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ป.5 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย 

ป.5 ประโยคและส่วนประกอบของประโยค

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )