เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563) - แนวทางการขอ VISA ในภาวะวิกฤต COVID-19 ของครูต่างชาติที่ยังกลับประเทศไม่ได้

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 7 เมษายน 2563) - แนวทางการขอ VISA ในภาวะวิกฤต COVID-19 ของครูต่างชาติที่ยังกลับประเทศไม่ได้

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )