สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 41/2562 : สพฐ.ร่วม สวทช. จัดอบรม IOT และ Fabrication Lab สำหรับครูมัธยมศึกษา

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )