เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ผู้บริหาร สพฐ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอมวันแรก

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )