สพฐ นิวส์ ครั้งที่ 22/2562 นักเรียน สพฐ. แสดงศักยภาพส่งแอปพลิเคชันเข้าแข่งขันใน OBEC HACKATHON 2019

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ นิวส์ ครั้งที่ 22/2562 นักเรียน สพฐ. แสดงศักยภาพส่งแอปพลิเคชันเข้าแข่งขันใน OBEC HACKATHON 2019

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )