สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ 3/2553

หมวดหมู่ :  วิดีโอการประชุม    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สาระสำคัญการประชุม ผอ.สพท.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )