สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 29/2562 - เลขาธิการ กพฐ. ให้น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

สพฐ.นิวส์ ครั้งที่ 29/2562 - เลขาธิการ กพฐ. ให้น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )