สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

 

วิดีโอ

ภาษาอังกฤษ ป.5 Giving and advice

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5    กลุ่มสาระวิชา : ภาษาต่างประเทศ 

ภาษาอังกฤษ ป.5 Giving and advice

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )