แผนภูมิรูปภาพแผนภูมิแท่งและแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6    กลุ่มสาระวิชา : คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ ป.6

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )