สพฐ นิวส์ ครั้งที่ 43/2562 สพฐ. ชวนเสนอหลักสูตรพัฒนาครู เผยผ่านเกณฑ์แล้ว 29 หลักสูตร

หมวดหมู่ :  รอบวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )