การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์และตรวจสอบภายใน

หมวดหมู่ :  วาระทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

การปรับปรุงโครงสร้างศึกษานิเทศก์และตรวจสอบภายใน โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. และ ดร.วราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษา รมว.ศธ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )