วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16ปี "16ปี สพฐ. สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน"

หมวดหมู่ :  เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16ปี "16ปี สพฐ. สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน"

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )