ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เชิญชวนตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data

หมวดหมู่ :  วาระทั่วไป    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. เชิญชวนตรวจสอบข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง Big Data

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )