เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563)

หมวดหมู่ :  เที่ยงวันทันข่าว สพฐ.    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

เที่ยงวันทันข่าว สพฐ. (ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) - เสมา 1 ย้ำ ความสำคัญ "วิชาแนะแนว" ช่วยเด็กให้รู้ความถนัดของตนเอง ส่งเสริมความรู้เต็มศักยภาพ - “Covid-19” กับ มาตรการการเฝ้าระวังในสนามสอบโอเน็ต

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )