แนวทางการบริหารจัดการเวลาเรียน:"ภาพรวมทุกด้าน"

หมวดหมู่ :  วีดีโอสื่อการสอน    ระดับชั้น : ทุกระดับชั้น   กลุ่มสาระวิชา : ไม่ระบุวิชา

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ.

แสดงความคิดเห็น
ให้คะแนน:  1 )