OBEC TV

13/12/2018 10:59:10

15010109

โรงเรียนวัดยาง จใอ่างทอง กำลังรับชมค่ะ

13/12/2018 10:59:11

อติพร

โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี สพป.ชบ2 กำลังรับชมคะ

13/12/2018 11:02:51

พิชญา วีรานุกูล

โรงเรียนวัดเทพราช(เทพราชวิทยาคาร)จ.ฉะเชิงเทรากำลังรับชมอยู่ค่ะ สัญญาณขาดบ่อยมาก

13/12/2018 11:05:16

35010101

โรงเรียนบ้านปลาอีดสพป.ยส.1กำลังรับชมค่ะ

13/12/2018 11:08:00

kruning

โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว รับชมอยู่ค่ะ

13/12/2018 11:16:44

orathai

โรงเรียนบ้านห้วยตอ สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 3 กำลังรับชมค่ะ

รายการแนะนำ