รายการสด

OBEC TV

ห้องสนทนา

14/07/2017 08:26:36

สัญญาณภาพไม่มีมาให้รู้เลยครับว่าจะสามารถรัชมได้ไหม

14/07/2017 08:47:58

สัญญาณดูยังไม่ได้

26/07/2017 09:39:12

ฝนตกหนักฟ้าปิดสัญญาณขาดๆหายๆค่ะ

01/08/2017 10:45:30

ตอนนี้ยังดูไม่ได้ครับสัญญาณขาดๆครับ ร.ร.ชุมพรนาเจริญ สพป.รอ3 ครับ

01/08/2017 10:54:21

โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ภาพดีเสียงชัดเจนมากครับ

01/08/2017 11:44:17

กรณีอบรม 2 วันสามารถเบิกค่าที่พักและค่าเบี้ยงเลี้ยงได้กี่วันครับ สพป.ชพ.1

 

รายการแนะนำ