สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

รายการสด

OBEC TV

ห้องสนทนา

05/09/2017 14:08:17

โรงเรียนวัดขุมแก้ว สพป.ปท.2 สัญญาณไม่เสถียรคะ

05/09/2017 14:19:47

กำลังรับฟังอยู่ครับ

05/09/2017 14:44:33

โรงเรียนบ้านท่าข้าม สพป.สก.2 สัญญาณมีกระตุกนิดหน่อยครับ

04/10/2017 10:01:53

รร เสนศิริอน่สรณ์รับชมกระตุกมากดูไม่รู้เรื่อง

18/10/2017 09:11:24

รร บ้านดอนทราย สพป.ปข 1 ชัดเจนดีครับ

13/11/2017 09:32:17

สวัสดีค่ะ **

 

รายการแนะนำ