OBEC TV

19/01/2018 13:58:06

coolchin

ผมอยากฝากคำถามและปัญหาได้ไหมครับ

19/01/2018 14:00:08

coolchin

ฝากคำถามเรื่อง Uninet ออกเน็ตได้ในบางเว็บ เพราะติดปัญหาเรื่อง NAT ของ OBEC จะแก้อย่างไร

19/01/2018 14:01:51

coolchin

โรงเรียนทั่วประเทศต้องการคำตอบเรื่องนี้ และอยากให้แก้ปัญหาให้จบ อยากได้ระบบที่เสถียร

19/01/2018 14:02:18

coolchin

ไม่ใช่แก้ปัญหาเสร็จ 2 ชั่วโมงเป็นอีก

02/03/2018 09:49:46

สุทธิชัย

ดูไม่ได้ครับ

10/04/2018 10:27:59

นางทิพวัลย์ สร้างเหมาะ

ระบบมีปัญหามาก ดูขาดตอนไม่ต่อเนื่องเลยคะ

รายการแนะนำ