สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  OBEC Channel

รายการสด

OBEC TV

ห้องสนทนา

18/04/2017 15:19:16

อปท 83 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดนิรมิต)

18/04/2017 15:20:46

ขอทดสอบระบบครับ

19/04/2017 14:40:48

เพิ่มคุณภาพเสียงให้เป็นอย่างน้อย 64kbps-128kbps ได้ไหมครับ เสียงขาดๆหาย

26/04/2017 09:01:14

ทดสอบครับ

26/04/2017 09:01:40

ยังไม่ได้รับสัญญาณครับ

27/04/2017 10:37:02

โรงเรียนสวนศรีวิทยา ชุมพร สัญญาณชัเจนครับ

 

รายการแนะนำ