OBEC TV จำนวนคนดู    30   คน

16/08/2018 13:57:28

Nithut

โรงเรียนวัดดอนพุดซา สพป อย1 กำลังรับชมครับชัดเจน

16/08/2018 14:03:52

25010044

งานธุรการควรตั้งงบประมาณให้มีโรงเรียนละ 1 คน

16/08/2018 14:04:16

Apinya

โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพม.6 ค่ะ

16/08/2018 14:37:47

41040027

โรงเรียนขนาดเล็กควรมีธุการประจำ ครับ

16/08/2018 14:39:03

toomyaiwittaya

งบประมาณคหมวดอุดหนุนอื่น ขณะนี้โรงเรียนได้มาร้อยละ 70 อีก 30% เมื่อไรจะได้ครับ

16/08/2018 14:39:03

toomyaiwittaya

งบประมาณคหมวดอุดหนุนอื่น ขณะนี้โรงเรียนได้มาร้อยละ 70 อีก 30% เมื่อไรจะได้ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2561
08:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32
09:00ภาษาไทย ป.6 : คำราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์
10:00ภาษาอังกฤษ ป.6 : Punctuations
11:00คณิตศาสตร์ ป.5 : ทบทวนส่วนต่าง ๆ ของรูปวงกลม
12:00การ์ตูน : แผนภูมิรูปภาพละแผนภูมิแท่ง รูปเรขาคณิต และจุดเส้นตรงรังสีมุม
12:30วิทยาศาสตร์ ป.4 : การตอบสนองของพืชที่มีต่อแสง
13:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน บทนำ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ตอนที่ 1
14:30รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 32 rerun
15:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32 rerun
16:00ฟิสิกส์ : สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก

ไม่พบข้อมูล