OBEC TV จำนวนคนดู    3   คน

20/06/2018 14:38:24

21020008

โรงเรียนบ้านหนองคุย สพปรย2 กำลังรับชมค่ะ

20/06/2018 14:56:25

ครูเพชรลดาโรงเรียนบ้านกอบแกบ

โรงเรียนบ้านกอบแกบ ครูเพชรลดา พลายทองกำลังรับชมคะ

20/06/2018 15:39:24

samud

โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์ สพป.สุโขทัย เขต ๒ อยากดูย้อนหลัง(ไฟดับไปช่วงหนึ่ง)

20/06/2018 15:55:04

วิทยา นครพันธ์

โรงเรียนบ้านคูสระ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 กำลังรับชมครับ

21/06/2018 13:11:39

mana

การ์ตูน

22/06/2018 09:16:18

pcw

โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม กำลังรัมชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 25 มิถุนายน 2561
08:00ภาษาไทย ป.5 : การนำแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Giving advice
10:00คณิตศาสตร์ ป.6 : การสร้างรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกำหนดความยาวของด้าน
11:00วิทยาศาสตร์ ป.5 : วัฏจักรชีวิตของสัตว์ (มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง)
12:00การ์ตูน : พระพุทธเจ้า
12:30ฟิสิกส์ : ภาพสามมิติ ฟิสิกส์ของบาร์โค้ด ปรากฏการณ์รุ้ง
13:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : จำนวนเชิงซ้อน
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ.
16:00โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : วิวัฒนาการของทฤษฎีการแปรสัณฐาน มวลอากาศ

ไม่พบข้อมูล