OBEC TV 1

Sub title

19/11/2019 09:49:27

36030076

กำลังรับชมครับ

19/11/2019 09:52:02

kassana

รร.บ้านโศกนาคท่าม่วง สพป.บร 4 กำลังรับชมครับ

19/11/2019 10:02:08

kukkip2535

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก

19/11/2019 10:19:49

โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า

โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่ากำลังรับชมค่ะ

19/11/2019 10:36:49

varaporn0320

โรงเรียนบ้านแม่ทะลาย

19/11/2019 11:04:52

ยศวดี

เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนช่องทางการรับเงินไม่ได้ค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 10 ธันวาคม 2562
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

 

                      

 วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 13 , 14 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง) ณ จังหวัดอุบลราชธานี >>> ทางช่อง OBEC TV 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ