OBEC TV 1

Sub title

23/06/2020 09:37:25

wuttichai

โรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สพม.11

23/06/2020 09:39:52

บึงมะลูวิทยา

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม.28 กำลังรับชมค่ะ

23/06/2020 11:01:29

3400200389581

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา ต.บลยางหล่อ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู กำลังรับชมครับ

29/06/2020 08:48:07

ree2523

งานสารสนเทศ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา

29/06/2020 10:02:38

5200100005330

โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียนกำลังรับชมครับ

29/06/2020 10:15:57

NonggikSchool

โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.ยางสีสุราช สพป.มค.2 กำลังรับชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 06 กรกฎาคม 2563
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

 

                      

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

- [09/05/2020] เรียนรู้วิธีการจัดการสอนออนไลน์ และแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก
- [09/05/2020] เปิดเทอมยุค Covid-19 จะเรียนกันอย่างไร?
- [12/03/2020] รายงานนวัตกรรม "ไข่เค็มใบเตยพอกดินสอพอง" โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป.ตาก เขต 1
- [24/01/2020] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2562
- [13/05/2019] คลิปวิดีโอสอนวิธีการจองห้องประชุม Web Conference (SCOPIA Desktop)
- [20/02/2019] ตารางงานกลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2561
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2560
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2559
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Avaya Scopia Mobile
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Scopia Desktop
- [19/01/2018] คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ