OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

26/08/2018 09:45:08

bankoodyai school

โรงเรียนบ้านกุดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังรับชม สัญญาณชัดเจนครับ

26/08/2018 09:48:42

Nittaya

คณะครู โรงเรียนวัดสนามช้าง ฉะเชิงเทรา สพป. ฉช2 กำลังรับชมอยู่ค่ะ

26/08/2018 10:04:40

3930100587719

คณะครูโรงเรียนวัดดอนะม่วง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กำลังรับชมค่ะ

26/08/2018 10:13:14

Boosabong

คณะครู รร.ป่าตาวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป.ยส.2 ค่ะ

26/08/2018 11:07:24

chindanai53

ร.ร.บ้านหัวฝาย ร.ร.บ้านแสนสุข ร.ร.บ้านซำพราว ร.ร.บ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต 2 รับชมอยู่ครับ

26/08/2018 11:33:45

กุลชญา กันธิยาใจ

โรงเรียนบ้านทาน กำลังรับชมภาพชัดเจนดี แต่เสียงเบาค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 19 กันยายน 2561
08:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36
09:00ภาษาไทย ป.5 : ราชาธิราช กำเนิดมะกะโท
10:00ภาษาอังกฤษ ป.6 : Word stress
11:00คณิตศาสตร์ ป.4 : สถานการณ์เกี่ยวกับการเปรียบเทียบและเรียงลำดับทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง
12:00หนังสั้น : เกษตรศาสตร์พระราชา, You can do it, หลอน, มือเปื้อนฝุ่น และ ปล.ปลูก
12:30วิทยาศาสตร์ ป.4 : ดินเค็ม
13:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 10
14:30รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 36 rerun
15:00รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36 rerun
16:00ฟิสิกส์ : บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง

ไม่พบข้อมูล