OBEC TV จำนวนคนดู    7   คน

13/12/2018 10:36:36

khongchai

โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป.ชย3 กำลังรับชมครับ

13/12/2018 10:37:17

โรงเรียนบ้านทับน้อย

โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป.สุรินทร์เขต 2 กำลังรับชมค่ะ

13/12/2018 10:41:03

95010096

โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะกำลังรับชมครับ

13/12/2018 10:45:02

sompong65

โรงเรียนขัติยะวงษา สพม.27 จ.ร้อยเอ็ด กำลังชมอยู่ครับ

13/12/2018 10:47:19

5800400052214

โรงเรียนบ้านแพรกกลาง สพป.นศ.2กำลังรับชมค่ะ

13/12/2018 11:00:19

35010101

โรงเรียนบ้านปลาอีดกำลังรับชมค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ไม่พบข้อมูล