OBEC TV จำนวนคนดู    0   คน

26/08/2018 09:48:42

Nittaya

คณะครู โรงเรียนวัดสนามช้าง ฉะเชิงเทรา สพป. ฉช2 กำลังรับชมอยู่ค่ะ

26/08/2018 10:04:40

3930100587719

คณะครูโรงเรียนวัดดอนะม่วง ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร กำลังรับชมค่ะ

26/08/2018 10:13:14

Boosabong

คณะครู รร.ป่าตาวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย สพป.ยส.2 ค่ะ

26/08/2018 11:07:24

chindanai53

ร.ร.บ้านหัวฝาย ร.ร.บ้านแสนสุข ร.ร.บ้านซำพราว ร.ร.บ้านโคกผักหวาน สพป.เลย เขต 2 รับชมอยู่ครับ

26/08/2018 11:33:45

กุลชญา กันธิยาใจ

โรงเรียนบ้านทาน กำลังรับชมภาพชัดเจนดี แต่เสียงเบาค่ะ

17/10/2018 08:11:33

Anu487

สะดุดเล็กน้อย รับชมได้ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 20 ตุลาคม 2561
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ไม่พบข้อมูล