หมวดหมู่

ข่าวประกาศ

วันที่ 26 กค 60 ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับผู้บริหาร/ครูบบรจุใหม่ และครูโรงเรียนในโครงการ 
สามารถรับชมได้ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าลงทะเบียนได้ที่  

http://202.29.172.63/dltv

รายการสด

OBEC Channel

ช่องรายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผังรายการสถานี OBEC CHANNEL 

รายชื่อโรงเรียน ตชด คู่พัฒนา ในโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล DLTV 143 โรง

ดาวน์โหลดเอกสาร

    ไม่พบข้อมูล