OBEC TV 1

Sub title

09/01/2020 13:47:21

WachirawitSchool

สมัครแล้ว

09/01/2020 14:11:13

Hugpasa Tutorial School

โรงเรียนกวดวิชาฮักภาษา ถนน สายเอเชีย ตำบล แม่สอด อำเภอ แม่สอด จังหวัด ตาก banrakpasa.maesot@gmail.

09/01/2020 14:12:27

Hugpasa Tutorial School

สมัครแล้ว

09/01/2020 16:43:30

manta

โรงเรียนมันตานุสรณ์ จังหวัดชุมพร กำลังรับชมอยู่ครับ

17/01/2020 14:34:50

pomkanawut

บ้านเหล่าภูพาน

17/01/2020 14:48:09

papichamon

โรงเรียนศรีเจริญศึกษา สพม.29 กำลังรับชมค่ะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

 

                      

 ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยงผ่านศูนย์การอบรมปลายทาง โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2563 ทาง OBECTV 2 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

รายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ