OBEC TV 1

Sub title

07/08/2019 10:56:05

tanawitpatam

โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา สพป.สุรินทร์เขต ๑ กำลังรับชม ภาพและเสียงชัดเจนครับ

07/08/2019 11:10:38

ATTACK

โรงเรียนบ้านน้ำยาง สพป.พิษณุโลก เขต ๒ กำลังรับชมครับ

07/08/2019 11:11:32

ATCHARAPORN

โรงเรียนบ้านคำเม็กหนองนางฟ้า สพป.ยโสธร เขต 1 กำลังรับชมคะ

07/08/2019 11:12:06

watbankru419

โรงเรียนวัดบ้านกรุ สพป.สท.2 กำลังรับชมอยู่ครับ

07/08/2019 11:16:42

PROBOON

โรงเรียนบ้านนาสะอาด สพปงอำนาจเจริญกำลังรับชม

14/08/2019 07:45:41

64020191

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา สพป.สุโขทัย เขต 2 กำลังรอรับชมอยู่ครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 22 สิงหาคม 2562
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ