OBEC TV จำนวนคนดู    7   คน

21/06/2018 13:11:39

mana

การ์ตูน

22/06/2018 09:16:18

pcw

โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม กำลังรัมชมครับ

27/06/2018 10:42:00

sunisa

กรุณาตอบแบบสอบถาม การใช้ระบบประชุมทางไกลของ สพฐ. ได้ที่ https://goo.gl/6v7Y3E

27/06/2018 11:29:27

somsakbut

บกโนนเรียงดูรายการบริหารงบประมาณการพัฒนาครู

28/06/2018 10:41:42

admin

ขอเชิญตอบแบบสอบถามการประชุมทางไกล ได้ที่ https://goo.gl/6v7Y3E

05/07/2018 10:08:47

pcw

โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม กำลังรัมชมครับ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
08:00ภาษาไทย ป.4 : บทละครเรื่องเงาะป่า
09:00ภาษาอังกฤษ ป.5 : Special's day
10:00คณิตศาสตร์ ป.4 : การบอกเวลา
11:00วิทยาศาสตร์ ป.4 : การตอบสนองต่อศัตรูของสัตว์
12:00การ์ตูน : บุคคลสำคัญของชาติไทย
12:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : ตรีโกณมิติ ตอนที่ 2
13:30ชีววิทยา : กลไกการสร้างและการทำงานของแอนติบอดี้ วงจรประสาทและระบบประสาทสัตว์ บทบาทของฮอร์โมนในการควบคุมระบบสืบพันธุ์
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ. : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตอนที่ 4
16:00โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาจังหวัดระยอง

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                       

    - วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 - 12.00 น.
           ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกล "โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Thai School Lunch" ทางช่อง OBEC TV 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล