OBEC TV จำนวนคนดู    12   คน

19/01/2018 13:58:06

coolchin

ผมอยากฝากคำถามและปัญหาได้ไหมครับ

19/01/2018 14:00:08

coolchin

ฝากคำถามเรื่อง Uninet ออกเน็ตได้ในบางเว็บ เพราะติดปัญหาเรื่อง NAT ของ OBEC จะแก้อย่างไร

19/01/2018 14:01:51

coolchin

โรงเรียนทั่วประเทศต้องการคำตอบเรื่องนี้ และอยากให้แก้ปัญหาให้จบ อยากได้ระบบที่เสถียร

19/01/2018 14:02:18

coolchin

ไม่ใช่แก้ปัญหาเสร็จ 2 ชั่วโมงเป็นอีก

02/03/2018 09:49:46

สุทธิชัย

ดูไม่ได้ครับ

10/04/2018 10:27:59

นางทิพวัลย์ สร้างเหมาะ

ระบบมีปัญหามาก ดูขาดตอนไม่ต่อเนื่องเลยคะ

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
08:00ภาษาไทย ป.4 : นิทานพื้นบ้านท้องถิ่น (ภาคตะวันตก)
09:00ภาษาอังกฤษ ป.4 : Camping rule
10:00คณิตศาสตร์ ป.5 : โจทย์ปัญหารูปสามเหลี่ยม
11:00วิทยาศาสตร์ ป.4 : การสะสมอาหารในราก
12:00การ์ตูนพระพุทธเจ้า
12:30ฟิสิกส์ : การวัดความร้อนจำเพาะของวัสดุ สนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
13:30คณิตศาสตร์ ม.ปลาย : เวกเตอร์ในระดับพิกัดฉาก
14:30ความสำเร็จของโรงเรียน
15:00เส้นทางการศึกษากับ สพฐ.
16:00โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ : แหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาของจังหวัดอุดรธานี

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                    
    - วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. 
ขอเชิญรับชมการประชุมทางไกลการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามโครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ทางช่อง OBECTV 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่พบข้อมูล