OBEC TV 1

Sub title

14/08/2020 11:23:33

Manoon

ไม่มีครับ

14/08/2020 11:43:50

63020029

โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำ สพป.ตาก เขต 2 กำลังรับชมครับ

14/08/2020 12:16:52

Pratyanara

นายปรัชญา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3

14/08/2020 12:16:52

Pratyanara

นายปรัชญา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3

14/08/2020 12:16:52

Pratyanara

นายปรัชญา สุวรรณมณี ครูโรงเรียนบ้านนิบง สพป.นราธิวาส เขต 3

14/08/2020 16:05:56

Sitthisak

นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม ครูโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ สพม.22

ผังรายการออกอากาศ

วันที่ 16 สิงหาคม 2563
ไม่พบข้อมูลในวันนี้

ช่องทางการรับชมถ่ายทอดสด

                      

 วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เชิญรับชมการประชุมทางไกลการสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางช่อง OBEC TV 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

- [09/05/2020] เรียนรู้วิธีการจัดการสอนออนไลน์ และแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลก
- [09/05/2020] เปิดเทอมยุค Covid-19 จะเรียนกันอย่างไร?
- [12/03/2020] รายงานนวัตกรรม "ไข่เค็มใบเตยพอกดินสอพอง" โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย สพป.ตาก เขต 1
- [24/01/2020] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2562
- [13/05/2019] คลิปวิดีโอสอนวิธีการจองห้องประชุม Web Conference (SCOPIA Desktop)
- [20/02/2019] ตารางงานกลุ่มโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2561
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2560
- [20/07/2018] สรุปผลการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ปี 2559
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Avaya Scopia Mobile
- [25/05/2018] คลิปวิดีโอสอนการใช้งาน Scopia Desktop
- [19/01/2018] คู่มือการประชุมทางไกล ผ่านทางจอภาพ Scopia Desktop ในกรณีไม่มีชุดประชุมคอนเฟอเรนซ์

ไม่พบข้อมูล

สพฐ. นิวส์

รายการพุธเช้า...ข่าวโรงเรียน

CONFERENCE และ ประชุมวิชาการ