ข่าวประกาศ -

เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ส่งฉากหลัง และคลิปกิจกรรมเด่นของโรงเรียน เพื่อออกอากาศในรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” โดยสามารถส่งข้อมูลเข้ามาได้ที่ wedobec@gmail.com

ดาวน์โหลดเอกสาร
- example1 116 ดาวน์โหลด